Over ons

Kantoorbeschrijving

Boogert & Haring Advocaten is een laagdrempelig, relatief klein advocatenkantoor (zes advocaten) gespecialiseerd in rechtshulp op gebieden waarmee cliënten dagelijks in aanraking komen. Het kantoor richt zich onder andere op:

  • Personen- en Familierecht (echtscheidingen, omgangsregelingen, alimentatievorderingen, ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing)
  • Bijstandszaken (moeilijkheden bij aanvraag bijstand, stopzetting en opschorting bijstand, strafkorting, bijstandsverhaal, steunfraude, enz.)
  • Huurrecht (gebreken, onderhoud, woningruil, overlast medehuurderschap, onderhuur, enz.)
  • Arbeidsrecht
  • Vreemdelingenrecht (visum, verblijfsvergunning, ongewenstverklaring, bewaring/detentie)
  • Strafrecht
  • WSNP-zaken
  • Erfrecht

Naast adviezen heeft het kantoor een echte procespraktijk.

Het kantoor is lid van de Vereniging Sociale Advocatuur in Amsterdam (VSAA) en de Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN).

Kantoororganisatie

Boogert & Haring Advocaten is een samenwerkingsverband van zelfstandige advocaten; geen personenvennootschap. Elke advocaat is alleen verantwoordelijk voor zijn eigen zaak. Het kantoor is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder dossier nr. 34376124.

Stichting beheer derdengelden

Boogert & Haring Advocaten beschikt over een Stichting Derdengelden. Alle binnenkomende betalingen ten gunste van cliënten lopen via de Derdengeldenrekening (postgironummer 10 200 24).

Gedragsregels

Advocaten hebben zich bij hun werk aan tal van regels te houden. Zo mogen zij geen rechtsreeks contact opnemen met de tegenpartij indien deze een eigen advocaat heeft. Alle contact loopt dan via de advocaat van de tegenpartij, tenzij deze toestemming heeft gegeven voor rechtstreeks contact.

De regels waar advocaten zich aan hebben te houden zijn te vinden in de gedragsregels voor advocaten en de CCBE.

Klachtenregeling

Het kantoor kent een klachtenregeling. Eerst is de behandelend advocaat de aangewezen persoon om een klacht te verhelpen. Indien er geen goede oplossing bereikt wordt kan het kantoor benaderd worden. Bij een voortgezette klacht wordt deze voorgelegd aan een advocaat buiten kantoor, niet werkzaam bij Boogert & Haring Advocaten, i.c. aan mw mr Judith Luteijn.

Beroepsaansprakelijkheid

Een advocaat is ook maar een mens. Hij kan hoe goed hij zijn best doet, toch in zijn werk een fout maken. Iedere advocaat werkzaam bij ons kantoor is verzekerd voor fouten die hij onverhoopt in zijn werk mocht maken. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat de betreffende verzekering (Nationale Nederlanden) uitkeert. De grens is nu € 1.000.000,00. Let op de advocaten zijn niet verzekerd voor de fouten van een collega advocaat maar alleen voor eigen fouten.

Oude zaken

Zaken die tot een einde zijn gekomen worden gearchiveerd (afgelegd). Zij worden daarna in principe vijf jaar bewaard. Daarna worden zij vernietigd door een ter zake deskundig bedrijf dat acht slaat op de vertrouwelijkheid van de dossiers, tenzij de betrokkene tegen die tijd te kennen geeft het dossier zelf te willen gaan bewaren.