Links

Rechtspraak.nl

Rechtspraak.nl is de internetsite van de Rechtspraak. Deze website bevat informatie over de rechtbanken, gerechtshoven, de Hoge Raad, de Centrale Raad van Beroep, het College van beroep voor het bedrijfsleven en de Raad voor de rechtspraak. Naast algemene informatie over de rechtspraak bevat de internetsite een greep uit de actualiteiten en een databank van uitspraken.

OM.nl

OM.nl is de internetsite van het Openbaar Ministerie. Het Openbaar Ministerie is belast met de handhaving van de strafrechtelijke rechtsorde. Het OM is de enige organisatie in Nederland die verdachten van strafbare feiten kan vervolgen. Op de internetsite kunt u onder andere richtlijnen vinden over de hoogte van transacties (boetes) en de strafeisen van de Officier van Justitie ter zitting

RvR.org

RvR.org is de internetsite van de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand draagt zorg voor de verlening van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo advocaat). Dat betekent dat mensen die een advocaat of mediator niet kunnen betalen toch een advocaat kunnen krijgen die voor zijn werk een toevoeging kan aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand. Daarvoor zijn speciale voorwaarden van toepassing die ook op deze website vermeld staan.

VSAA.nl

De VSAA is de vereniging van in Amsterdam gevestigde sociale advocaten. Alle leden van deze vereniging verlenen rechtshulp aan rechtszoekenden met een kleine beurs. Zij vragen in voorkomende gevallen een toevoeging aan bij de Raad voor Rechtsbijstand. Zie hierboven.

VSANadvocaten.nl

VSAN is een vereniging de landelijke vereniging van advocaten gespecialiseerd in sociale rechtshulp.