Kosten rechtsbijstand

Het kantoor staat zowel betalende cliënten bij als personen aan wie op toevoegingsbasis rechtshulp (sociale rechtshulp of sociale advocatuur) wordt verstrekt. De advocaat regelt de aanvraag van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand. De criteria voor het verkrijgen van een toevoeging en de daarvoor te volgen weg, staan op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Het uurtarief voor betalende cliënten bedraagt tussen de € 150,00 en € 250,00 per uur exclusief btw. De hoogte van het uurtarief hangt o.a. af van de spoedeisendheid van het geval, het rechtsgebied en de omvang van de zaak.

Naast de kosten voor een advocaat krijgt u in geval van een procedure ook te maken met de kosten van de rechtbank (vastrecht of griffierecht) en de kosten van allerhande benodigde uittreksels en/of akten en/of vertaalwerkzaamheden. Ook de kosten van voor uw zaak ingeschakelde experts en deskundigen komen voor uw rekening.

Indien een procedure verloren wordt, wordt in het algemeen de verliezende partij door de rechter in de proceskosten veroordeeld, ook als deze zelf op toevoegingsbasis procedeert.